Blog

Limor Halfon

Limor Halfon

פחד מכישלון הוא אחד הדפוסים המרכזיים שאנו פוגשים כל פעם מחדש בהטמעות אג'יליות. דפוס שלא רק מעכב חדשנות ויצירתיות בארגון, אלא גם מעכב את ההתפתחות של צוותים עצמאיים. 

הנה דוגמא פשוטה שפגשתי לאחרונה תוך כדי סדנא על אג'ייל.