Blog

Limor Halfon

Limor Halfon

מעצבים את עתיד הייעוץ הארגוני – מעידן הידע לעידן הלמידה

יום שישי, 08:30 – 13:00, מכללת עמק יזרעאל, בוחנים יחד בכנס השנתי של החוג לפיתוח וייעוץ ארגוני, סטודנטים לייעוץ ארגוני, סגל ויועצים כיצד להתכונן לעתיד הייעוץ.

תודה לפרופסור משה שרעבי על ההזדמנות להנחות מעגל שיח על ניהול  בסביבה כאוטית ולהביא לפאנל המומחים את הזווית האג'ילית ולמה חשוב ליועצים ארגוניים להבין את התפיסה והשפה הזו.

ותודה להילה חלמיש על החיבורים!

היה מאוד מעניין לראות בשולחן העגול, לאחר שהעלנו את המאפיינים של סביבה כאוטית, כמה באופן טבעי עולים העקרונות והערכים האג'ילים לתת לכך מענה, אפילו מבלי להזכיר את המילה אג'ייל...

תראו מה בעצם הם אמרו:

פחד מכישלון הוא אחד הדפוסים המרכזיים שאנו פוגשים כל פעם מחדש בהטמעות אג'יליות. דפוס שלא רק מעכב חדשנות ויצירתיות בארגון, אלא גם מעכב את ההתפתחות של צוותים עצמאיים. 

הנה דוגמא פשוטה שפגשתי לאחרונה תוך כדי סדנא על אג'ייל.